Material som kan vara intressant för dig


Frihet i skolan Årskurs: 4-6 Ämne: SO, Svenska

Forskning för klassrummet Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Tema. Sex & kommunikation för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Nytt skolmaterial om bin

  • Koppling till läroplan: LGR11

Naturskyddsföreningen i skolan vill bjuda in landets elever till binas magiska värld. Därför lanserar vi nytt material med en film, övningar och faktablad.

Vårt nya skolmaterial förklarar hur det där med blommor och bin egentligen hänger ihop. Målet är att eleverna ska få förståelse för på vilket sätt vi människor är beroende av bin och pollinering samt förstå kopplingarna mellan mat och miljö. Filmen och övningarna avsedda för åk 4-6 men går att anpassa för så väl äldre som yngre elever. Faktabladen kan laddas ner fungera som ett underlag för dig som lärare samt användas av elever från åk 7 och uppåt.

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Naturskyddsföreningen
  • Film