Material som kan vara intressant för dig


Vad kostar din tröja? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Hållbart samhälle, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande

Undervisningsmaterial för gymnasieskolan kring mänskliga rättigheter Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Engelska, Gymnasiearbetet, Historia, Idrott & Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk

Gör svinn till vinn Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO

Om polisen för svenska som andraspråk

Det här är ett material om polisen för svenska som andraspråk. Det innehåller information om rättigheter och skyligheter, lagar och regler och vad polisen gör och när du ska kontakta polisen i Sverige. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man är ny i Sverige.

Materialet innehåller fyra delar:

- Grundläggande rättigheter och skyldigheter

- Polisens arbete och roll i samhället

- Lagar och regler i Sverige

- Filmer

I de olika kunskapshöjande avsnitten finns diskussionsfrågor, ordlistor och övningar.

Filmer och facit till övningar hittar du på polisens webbplats. Klicka på den gröna knappen för att komma dit!

  • Ämne Samhällskunskap, SFI, SO, Språkintroduktion (Introduktionsprogram), Svenska som andraspråk, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Demokrati, Lag & rätt
  • Avsändare Polismuseet och Polismyndigheten
  • Externt material