Material som kan vara intressant för dig


Åklagaren – en länk i rättskedjan. Film 6: Vill du bli åklagare? Årskurs: Gymnasiet Ämne: Juridik, Kriminologi, Samhällskunskap, SO

Innan du laddar ner Åklagaren – en länk i rättskedjan. Film 6: Vill du bli åklagare? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerGrönsaksutmaning Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Matematik, NO

Innan du laddar ner Grönsaksutmaning så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Öppna skolans webbutbildning

Gå till materialet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram en konkret webbutbildning med fokus på normer och hbtqi-perspektivet i skolan. Webbutbildningen vänder sig till dig som är skolpersonal och vill lära dig mer om hbtqi, normer och om hur du och dina kollegor kan skapa en trygg samt inkluderande skola för alla elever.

Många hbtqi- personer utsätts för diskriminering, våld, trakasserier och exkludering. Skolan är den plats i samhället där unga är mest utsatta för dessa orättvisor. Öppna skolans webbutbildning är framtagen utifrån de behov som efterfrågats vad gäller frågor kring normer, inkludering och hbtqi-perspektivet.

Utbildningen består av tre olika delar, där de första två delarna handlar om
att skapa en förståelse för hur normer kan påverka unga hbtqi-elever och om
skolans roll i att skapa en trygg skolmiljö för alla elever. Sista delen av kursen
innehåller arbetsmallar som hjälper skolpersonal att driva ett systematiskt
arbete för att utveckla arbetet med hbtqi-frågor.

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 60 minuter. Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg.

Mer information om utbildningen finns på: https://www.mucf.se/uppdrag/hbtq-i-skolan

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Grundsärskola, Gymnasiet, Gymnasiesärskola, Särskola, Vuxenutbildning
  • Tema Genus & Jämställdhet, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare MUCF
  • Externt material