Material som kan vara intressant för dig


Nyfiken på trafiken Årskurs: 1-3 Ämne: Bild, Matematik, SO, Svenska

Innan du laddar ner Nyfiken på trafiken så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerArbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen, lättläst version Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Arbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen, lättläst version så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Prata demokrati

  • Koppling till läroplan: LGR11, LGR22, LGY11

Prata demokrati är ett undervisningsmaterial med övningar riktat till särskolan respektive yrkesutbildningar på gymnasienivå. Tanken är att du som lärare eller skolledare använder materialet för att skapa intresse och engagemang i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Materialet består av tre delar:


En manual till skolledare som visar hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas på ett strukturerat sätt. Här beskrivs till exempel skolans demokratiuppdrag och barnkonventionen. Men den tar också upp hur man kan arbeta med kontroversiella frågor och hur man kan bemöta åsikter som strider mot skolans värdegrund. Här finns också tips på hur skolan kan arbeta med demokrati inför, under och efter Skolval till riksdagen.

Gå till Prata demokrati för skolledare


Prata demokrati i gymnasiesärskolan och Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram är båda fyllda av övningar framtagna för elever inom dessa skolor. Syftet är att eleverna ska tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i verkliga frågor. Några av rubrikerna i de båda materialen handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Gå till prata demokrati i gymnasiesärskolan

Gå till prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram


För att ytterligare underlätta för dig som lärare ger vi också förslag på vilka övningar som passar bra inom vilka ämnen. Frågor om demokrati rör ju alla och här finns övningar för samhällskunskap, svenska, naturkunskap, idrott och hälsa, historia, matte och religionskunskap.


Prata demokrati har på uppdrag av MUCF tagits fram av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör.

  • Materialet är kopplat också till skolans demokratiuppdrag
  • Ämne Historia, Idrott & Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religion, Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs Gymnasiet, Gymnasiesärskola
  • Tema Barns rättigheter, Demokrati, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare MUCF
  • Externt material