Material som kan vara intressant för dig


Energifallets energismarta affisch Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Lektion 2 - Lapp-programmering Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Bryt tystnaden (2014) Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Rättigheter för varenda unge

Skolmaterialet ”Rättigheter för varenda unge” är en introduktion till barnkonventionen. För årskurs 3–6 (Lektion 1). 

Förhoppningen är att skolmaterialet ska ge tips om hur lärare kan undervisa om barnkonventionen och barnets rättigheter. Som helhet är det tio lektioner som baseras på övningar som ger eleverna en uppfattning om vilka rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har för eleven själv och för barn i andra länder.

Innehåll i detta material:

Barnkonventionen – grunden för UNICEFs arbete

Vad är barnkonventionen?

Lektion nr 1 "Rättigheter – något vi inte kan avstå ifrån"

Hela barnkonventionen

  • Ämne SO, Svenska
  • Årskurs 1-3, 4-6
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Unicef
  • PDF-fil