Material som kan vara intressant för digLäromedel om ungdom och alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Första helgen i juni - klassuppsättning Årskurs: Gymnasiet, Gymnasiesärskola Ämne: Biologi, Samhällskunskap, SFI, Svenska, Svenska som andraspråk, Vård och omsorg, Ämnesövergripande

Så arbetar riksdagen med EU

På riksdagens Youtube-kanal finns pedagogiska filmer som beskriver riksdagens uppgifter, de folkvaldas arbete och talmannens uppdrag.

I den animerade filmen Så här arbetar riksdagen med EU beskrivs hur riksdagens arbete genomsyras av medlemskapet i EU. Filmen använder ett verkligt beslut för att förklara hur riksdagen arbetar med EU-frågor. Beslutet är tobaksdirektivet som ledde till en lagstiftning att cigarrettpaket måste ha varningstexter om innehåll och bruk.

Filmen är en av fem animerade filmer som beskriver riksdagens uppgifter. De övriga filmerna som finns på riksdagens Youtube-kanal är: 

  • Från förslag till lag – så går det till när riksdagen beslutar om lagar.
  • Så arbetar riksdagen med statens budget.
  • Så funkar kontrollmakten.
  • Riksdagens arbete med utrikespolitiken – så går det till.
  • Ämne SO
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning
  • Tema Demokrati, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Sveriges riksdag
  • Externt material