Material som kan vara intressant för dig


SGU/Geologisk - årskurs 7-9 Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Kemi, Samhällskunskap

Tema. Sex & Statistik för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Teknikspanarna Årskurs: 4-6 Ämne: NO, Teknik

Säker som cyklist

  • Koppling till läroplan: LGR11

Vad är egentligen en cyklist? Måste man följa trafikreglerna när man cyklar?
Gå igenom bildspelet med eleverna, diskutera och resonera!

Länk till bildspel

Länk till manus för bildspel

Centralt innehåll

Samhällsorienterande ämnen

  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt
  • Ämne SO
  • Årskurs 1-3
  • Tema Trafiksäkerhet
  • Avsändare NTF
  • PDF-fil