Material som kan vara intressant för dig


Tema. Sex & Statistik för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Tema. Sex & Statistik för gymnasiet så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy) Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy) så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Att se helheter i undervisningen Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Satsa på kvinnorna - en presentation

Innan du laddar ner Satsa på kvinnorna - en presentation så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna arbeta med begreppet jämställdhet och bygga en förståelse för hur missförhållanden och orättvisor negativt kan påverka ett lands totala produktivitet och välmående.

Bättre jämställdhet inom jordbruket skulle innebära många fördelar förutom att stärka kvinnors rättigheter. Idag vet man att bättre jämställdhet innebär att fattiga familjer får mer mat på bordet. Om kvinnliga bönders skördar kunde öka till samma nivå som männens, skulle 100-150 miljoner färre människor behöva gå hungriga och undernärda i världen.

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Utveckla kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor
 • Utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet
 • Uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt
 • Utveckla kunskaper om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
 • Utveckla förmåga att uttrycka kunskaper i olika presentationsformer
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare We Effect
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner lektionen.
 • Arbeta i mindre grupper. Eleverna får börja med att utgå från regeringens definition av begreppet jämställdhet och arbeta med de tillhörande frågorna.
 • Se filmen "Världens tuffaste jobb".
 • Eleverna läser texten "Jämställdhet som minskar fattigdom" i handledningen och svarar på frågorna.
 • Eleverna sammanställer och håller en presentation på temat "Satsa på jämställdhet".