Material som kan vara intressant för dig


En rökfri skola Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Max 18 för 4-6 Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO, SO, Svenska

Vägen till allmän och lika rösträtt Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO

Satsa på kvinnorna - en presentation

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna arbeta med begreppet jämställdhet och bygga en förståelse för hur missförhållanden och orättvisor negativt kan påverka ett lands totala produktivitet och välmående.

Bättre jämställdhet inom jordbruket skulle innebära många fördelar förutom att stärka kvinnors rättigheter. Idag vet man att bättre jämställdhet innebär att fattiga familjer får mer mat på bordet. Om kvinnliga bönders skördar kunde öka till samma nivå som männens, skulle 100-150 miljoner färre människor behöva gå hungriga och undernärda i världen.

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Utveckla kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor
 • Utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet
 • Uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt
 • Utveckla kunskaper om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
 • Utveckla förmåga att uttrycka kunskaper i olika presentationsformer
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare We Effect
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner lektionen.
 • Arbeta i mindre grupper. Eleverna får börja med att utgå från regeringens definition av begreppet jämställdhet och arbeta med de tillhörande frågorna.
 • Se filmen "Världens tuffaste jobb".
 • Eleverna läser texten "Jämställdhet som minskar fattigdom" i handledningen och svarar på frågorna.
 • Eleverna sammanställer och håller en presentation på temat "Satsa på jämställdhet".