Material som kan vara intressant för dig


Quiz - Utmana fattigdomen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Gör svinn till vinn Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO

Lektion 5 - Koda ditt eget namnhalsband Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Sex- och samlevnadsundervisning i samhällskunskap

En film om hur jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i samhällskunskap. I filmen ”Sex och samlevnad -i samhällskunskap ” ger lärare och elever olika perspektiv på undervisningen.

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Genus & Jämställdhet, Sexualkunskap, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Film