Material som kan vara intressant för dig


Jobbguide Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SYV

Varför behöver vi äta? Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

En rökfri skola Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Skapa ett Värdegrundshus - steg 1

  • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen från Värdegrunden.se får ni arbeta med att skapa klassens Värdegrundshus. Värdegrundshuset kan fungera som ett klotterplank. På denna plats får elever och skolpersonal gemensamt samla de ledord som ni anser ska ingå i er värdegrund.

Mål

  • Öka förståelsen för begreppet värdegrund.
  • Skapa klassens egna värdegrundshus.

Besök www.vardegrunden.se för fler lektioner och verktyg

Centralt innehåll

Bild

  • Eleverna att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Samhällskunskap

  • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

  • Ämne Bild, Samhällskunskap
  • Årskurs 4-6
  • Tema Likabehandling
  • Avsändare Vardegrunden.se
  • PDF-fil