Material som kan vara intressant för dig


Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Ämnesövergripande

Grönsaksutmaning Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Matematik, NO

Om vatten, kretslopp och ekosystem Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Geografi, Kemi, Teknik

Skapa och våga - om entreprenörskap i skolan

Den här kunskapsöversikten ger en samlad bild av erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning - i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.

Det handlar om att bevara och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga år. Det handlar om att fostra barn så att de kan skapa och våga, i alla livets delar.

  • Ämne Företagsekonomi, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material