Material som kan vara intressant för dig


Världens Barn - lärarhandledningar från UR Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Internationella relationer, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande

Romer under Förintelsen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Om polisen för svenska som andraspråk Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, Språkintroduktion (Introduktionsprogram), Svenska som andraspråk, SYV, Ämnesövergripande

Skillsworld - Heltäckande portal om de 12 yrkesprogrammen

Skillsworld är en ny satsning för att öka kunskapen om våra 12 yrkesprogram. Vi vill med portalen lyfta fram yrkesprogrammen och har därför satt ihop ett heltäckande material som kan vara till hjälp för dig som studie- och yrkesvägledare.

Materialet inkluderar filmer, möten med elever från yrkesprogrammen, användbara länkar och bilder. Du kan använda det tillsammans med eleverna, om du själv vill få lite mer information om de olika yrkesprogrammen, du kan tipsa pedagogerna/mentorerna om sidan och även vårdnadshavarna. 

Genom att förmedla fakta och kunskap om yrkesprogrammen kan vi slå hål på myter, öka kunskapen om yrken och minska påverkan utifrån genus, social och kulturell bakgrund.

Tillsammans kan vi göra skillnad för våra ungdomar och för framtiden!

Kort om WorldSkills
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan.

  • Ämne SYV
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Framtidens yrken
  • Avsändare Skillsworld
  • Externt material