Material som kan vara intressant för dig


Jubileumsutgåva Prata om alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Jubileumsutgåva Prata om alkohol så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Vatten - en mänsklig rättighet Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Samhällskunskap

Innan du laddar ner Vatten - en mänsklig rättighet så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Vi rymmer till rymden Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Fysik

Innan du laddar ner Vi rymmer till rymden så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Skolboken ”Antiziganismen i Sverige”

Beställ
  • Koppling till läroplan: LGR11

Skolboken ”Antiziganismen i Sverige” – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag  

Boken återger romska personers upplevelser av antiziganism. Den ger kunskap om hur det varit och är att leva i ett land där politiska åtgärder har byggt på fördomsfulla uppfattningar om romer.  

Bokens kapitel är tematiskt upplagda och inleds med en bild som fångar kapitlets innehåll och öppnar därmed upp för möjligheten att göra en bildanalys. I boken beskrivs också hur romer verkar för de mänskliga rättigheterna i dag. Boken avslutas med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tjänar som underlag för diskussion om de mänskliga rättigheternas betydelse för att identifiera och motverka kränkningar.  

Boken riktar sig främst till elever på högstadiet och kan också användas i exempelvis gymnasiet. Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett komplement och en fördjupning till befintliga läromedel. Syftet med boken är att etablera begreppet antiziganism och beskriva hur det har kommit till uttryck. Den vill också ge elever en grund för att upptäcka och motverka fördomar och reflektera kring de mänskliga rättigheternas betydelse för ett fungerande samhälle.  

Till boken finns en lärarhandledning, som beskriver bakgrunden, syftet och upplägget av boken. Den ger stöd till undervisningen i form av lektionsförslag, förslag på kontext och förkunskaper, bildanalysfrågor, gestaltningar, reflektions- och instuderingsfrågor. Den kopplar också till läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer samt berörda syften och centrala innehåll i historia och samhällskunskap.

Lärarhandledningen finns att ladda ner här

Avsändare

Skriften är framtagen av Kommissionen mot antiziganism och är sedan 2016 en del av Länsstyrelsen Stockholms arbete med att sprida kunskap om romers situation i Sverige.

Klicka här för att beställa klassuppsättningar istället

  • Ämne Gymnasiearbetet, Historia, Hållbart samhälle, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet, Särskola, Vuxenutbildning
  • Tema Demokrati, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Länsstyrelsen Stockholm
  • Tryckt material