Material som kan vara intressant för dig


Tema. Tvång och grupptryck (för 7-9) Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Mjölkens historia Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Svenska


Skolhälsovården i backspegeln

En artikel som ger en återblick i skolhälsovårdens historia. 

Skolhälsovården har haft en stark ställning i Sverige och den startade under en tid då medicinen och den naturvetenskapliga kunskapen stod högt i kurs. Lena Hammarberg, fil dr, ger i denna artikel en bild över skolhälsovårdens historia.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • PDF-fil