Material som kan vara intressant för dig


Ordspråk på gården Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Svenska

Säkerhet på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Bryt tystnaden (2014) Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Skolhälsovården i backspegeln

En artikel som ger en återblick i skolhälsovårdens historia. 

Skolhälsovården har haft en stark ställning i Sverige och den startade under en tid då medicinen och den naturvetenskapliga kunskapen stod högt i kurs. Lena Hammarberg, fil dr, ger i denna artikel en bild över skolhälsovårdens historia.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • PDF-fil