Material som kan vara intressant för dig


Lektion 04: På samma villkor Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Arbetsmarknadens framväxt Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap

Välja mat efter säsong Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Skolväg och trafik

  • Koppling till läroplan: LGR11

Använd närmiljön för att träna demokrati och reflektion. Känner sig alla i klassen säkra på väg till skolan? Finns det skillnad beroende på var man bor eller hur man kommer till skolan?

Centralt innehåll

Svenska

  • Informationssökning och källkritik
  • Tala, lyssna och samtala

Samhällskunskap

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut
  • Ämne Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs 4-6
  • Tema Trafiksäkerhet
  • Avsändare NTF
  • PDF-fil