Material som kan vara intressant för dig


Gör svinn till vinn Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO

Flickors rätt till utbildning Årskurs: Gymnasiet Ämne: Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Resistenta bakterier, ett hot på semestern? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Skolväg och trafik

  • Koppling till läroplan: LGR11

Använd närmiljön för att träna demokrati och reflektion. Känner sig alla i klassen säkra på väg till skolan? Finns det skillnad beroende på var man bor eller hur man kommer till skolan?

Centralt innehåll

Svenska

  • Informationssökning och källkritik
  • Tala, lyssna och samtala

Samhällskunskap

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut
  • Ämne Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs 4-6
  • Tema Trafiksäkerhet
  • Avsändare NTF
  • PDF-fil