Material som kan vara intressant för dig


Innan du laddar ner Checkpoints Gymnasievalet Åk 9 på svenska så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Så funkar Sveriges Radio och public service – ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik Ämne: Information och kommunikation, Mediekommunikation, Samhällskunskap, SFI, Svenska som andraspråk

Innan du laddar ner Så funkar Sveriges Radio och public service – ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Leia och björndjuren knäcker rymdkoden Årskurs: 4-6 Ämne: Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Teknik

Innan du laddar ner Leia och björndjuren knäcker rymdkoden så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Släng inte maten

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGR11

Arbetet med Släng inte maten startar i elevernas egna tankar och funderingar om mat, hushållning och sopor.

Lektionsmaterialet består av tre lektioner; Bota datumnojan, Mat för hållbar utveckling och Sopa eller soppa? Lektionerna handlar om att eleverna ska upptäcka hur våra vanor och attityder påverkar individ, familj, samhälle och natur. Vilka aktiva val och handlingar kan vi göra för att bidra till en hållbar utveckling? Hur såg det ut förr och hur kan det se ut i framtiden.

Varje lektion är uppbyggd kring en utmaning och ett ställningstagande för eleven. Du väljer själv om du vill använde de olika delarna av materialet i digital eller analog form. Materialet kan varieras och kombineras på olika sätt för användning i årskurs 4-9 i ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap, kemi och biologi, och med fördel ämnesövergripande. Om du väljer att följa lektionsplaneringen kan du välja att genomföra hela lektionen, komplettera med andra övningar eller bara använda enskilda moment.

Koppling till kursplanen

Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.
 • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
 • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll för årskurs 1-6

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Samhällskunskap

Eleven ska uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Centralt innehåll för årskurs 4-6

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Biologi

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Centralt innehåll för årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll för årskurs 4-6

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Ämne Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Samhällskunskap
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Konsumentföreningen Stockholm
 • Externt material