Material som kan vara intressant för dig


SGU/Geologisk - för dig som skolledare Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Våld i nära relation - pedagogiskt material Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Ämnesövergripande

Koll på jobbet - om diskriminering och rättigheter i arbetslivet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Bygg och anläggning, Fordons- och transportbranschen, Hantverkskunskap, Hållbart samhälle, Måltids- och branschkunskap, Naturbruk, Reception, Samhällskunskap, SYV, Vård och omsorg, Ämnesövergripande

Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! - skolmaterial är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Det kan användas inom ramen för kunskapsområdet livskunskap och sex och samlevnadsundervisning för att bidra till förståelse för sina egna och andras rättigheter samt förmedla betydelsen av frivillighet och ömsesidighet. Det är viktigt att göra barn medvetna om vad de och andra får och inte får göra med deras kroppar redan i tidig ålder. Syftet är att göra dessa ämnen pratbara så att barnen vågar och vill dela sina tankar och känslor med vuxna de litar på och att de vet vem de kan få hjälp av vid behov.

Materialet består av sex teman. Till varje tema finns en animerad film, frågekort, faktablad och aktivitetsblad. Det finns även en lärarhandledning och brevmall för att informera föräldrar. Materialet är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Vi vet att barn som är utsatta för våld och sexuella övergrepp ofta får problem på olika sätt i form svårigheter med koncentration, relationer och affektreglering. Ju tidigare dessa barn får hjälp desto bättre möjligheter har de att lyckas såväl i skolan som i övriga livet. Detta innebär ibland att barn berättar om olika erfarenheter av utsatthet. I Stopp! Min kropp-materialet finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

  • Ämne Biologi, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3
  • Tema Barns rättigheter, Genus & Jämställdhet, Lag & rätt, Likabehandling, Sexualkunskap
  • Avsändare Rädda Barnen
  • Externt material