Material som kan vara intressant för dig


Så funkar Sveriges Radio och public service – ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik Ämne: Information och kommunikation, Mediekommunikation, Samhällskunskap, SFI, Svenska som andraspråk

Innan du laddar ner Så funkar Sveriges Radio och public service – ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Film "Jordbrukets historia" Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Kom igång med Row around Svalbard Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Kom igång med Row around Svalbard så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! - skolmaterial är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Det kan användas inom ramen för kunskapsområdet livskunskap och sex och samlevnadsundervisning för att bidra till förståelse för sina egna och andras rättigheter samt förmedla betydelsen av frivillighet och ömsesidighet. Det är viktigt att göra barn medvetna om vad de och andra får och inte får göra med deras kroppar redan i tidig ålder. Syftet är att göra dessa ämnen pratbara så att barnen vågar och vill dela sina tankar och känslor med vuxna de litar på och att de vet vem de kan få hjälp av vid behov.

Materialet består av sex teman. Till varje tema finns en animerad film, frågekort, faktablad och aktivitetsblad. Det finns även en lärarhandledning och brevmall för att informera föräldrar. Materialet är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Vi vet att barn som är utsatta för våld och sexuella övergrepp ofta får problem på olika sätt i form svårigheter med koncentration, relationer och affektreglering. Ju tidigare dessa barn får hjälp desto bättre möjligheter har de att lyckas såväl i skolan som i övriga livet. Detta innebär ibland att barn berättar om olika erfarenheter av utsatthet. I Stopp! Min kropp-materialet finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

  • Ämne Biologi, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3
  • Tema Barns rättigheter, Genus & Jämställdhet, Lag & rätt, Likabehandling, Sexualkunskap
  • Avsändare Rädda Barnen
  • Externt material