Material som kan vara intressant för dig


Beslutsfattarna - ett spel om arbetsvillkor Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Tema. Sex & förväntningar för högstadiet Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SO, Svenska


Storverk för barns rättigheter

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Nu skapar vi storverk för barns rättigheter. Det här häftet kopplar samman övningar kring barns rättigheter med flera av skolans ämnen.

Genom Operation Dagsverke får eleverna ökad kunskap om barns rättigheter både i Sverige och i övriga världen. Samtidigt får eleverna en konkret möjlighet att förändra andra barns liv.

Övningarna har till uppgift att koppla samman Operation Dagsverkes arbete med barns rättigheter med flera av skolans ämnen. Ni väljer själva hur ni vill använda kompendiet och planera arbetet. I kompendiet ser ni tydligt hur de olika övningarna knyter an till ämnen både i grundskolan och på gymnasiet.

  • Ämne Bild, Biologi, Geografi, Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Unicef
  • Film