Material som kan vara intressant för dig


Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Sex- och samlevnadsundervisning i samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Novellsamling, utgåva 2010 Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

2. Ekologi och biologisk mångfald

  • Koppling till läroplan: LGR11

Syftet med passet är att eleverna ska utveckla sin ekologiska begreppsförståelse samt få förståelse för vad som gynnar och vad som hotar den biologiska mångfalden.

Hela passet bygger på EPA-metoden (enskilt arbete därefter i par eller grupp). Första delen handlar om att reflektera kring bekanta och obekanta ekologiska begrepp.

Begreppslista finns länkad som hjälp. Andra delen rör sig kring bevarandet av biologisk mångfald. Passet avslutas genom att knyta an till ”Konventionen om biologisk mångfald.”

Länk till faktablad

Förmågor som tränas:

Biologi

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Ämne Biologi
  • Årskurs 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Sveaskog
  • Film