Material som kan vara intressant för digSäkerhet på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Barns olika rättigheter Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Svenska

Tävla i mångfald!

  • Koppling till läroplan: LGR11

Lektionstips med tillhörande lärarhandledning. 

Utforska och samla in olika arter i den närliggande naturen genom en fältstudie. Det ger en ökad kunskap och förståelse för artrikedomens mångfald och varför den biologiska mångfalden är så viktig för vårt samhälle. 

Länk till sammanfattande stödmaterial

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, NO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare KRAV
  • PDF-fil