Material som kan vara intressant för dig

Tillgängligskola.nu

Gå till materialet

Tillgängligskola.nu är Unga Allergikers och Svenska Celiakiungdomsförbundets skolsajt. Vi jobbar för en säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om dessa diagnoser i skolan idag. Många elever upplever att varken lärare eller andra elever förstår deras situation. Med ökad kunskap kommer även ökad förståelse.

Upplevelsebaserat lärande handlar om att skapa en bubbla av förutsättningar där deltagaren går in i ett nytt tankesätt. Här hittar du material som kan användas i klassrummet tillsammans med eleverna. Genom spel och lekar får eleverna ökad förståelse för hur elever med astma, allergi, celiaki och intolerans kan må i skolan och lär sig hur de kan göra för att klasskompisar med dessa diagnoser ska må bättre i skolan. Materialet har tagits fram tillsammans med elever och består av ett memory, upplevelsebaserade spel samt en interaktiv fotoutställning. Det finns även en färdig presentation kring diagnoserna som du kan hålla i klassrummet.

  • Ämne Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO, Samhällskunskap, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9
  • Tema Barns rättigheter, Hälsa & Mat, Likabehandling
  • Avsändare Tillgängligskola.nu
  • Externt material