Material som kan vara intressant för dig


Viktigt att tänka på när du handlar mat Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Arbetsliv och utbildning i klassrummet, för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SYV


Trafiken i skolan

  • Koppling till läroplan: LGR11

Trafikeniskolan.se är en webbplats med stöd till lärare i grundskolan. Med Trafikeniskolan.se kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Webbplatsen drivs av NTF och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen. 

Många lärare vill arbeta med trafik och trafiksäkerhet integrerat i olika ämnen. Men tiden räcker ofta inte till för att ta fram egna lektionsförslag. Som stöd tar NTF under 2017-18 fram lektionsförslag, gratis att använda av alla. Förslagen kommer att publiceras löpande på Trafikeniskolan.se. I dagsläget finns fyra förslag att ladda ner.

Samtliga lektionsförslag utgår från Läroplan och kursplaner för grundskolan. Vår önskan är att skolan minst 1-3 tillfällen per läsår lyfter trafik och trafiksäkerhet med eleverna. Syftet är att öka elevernas kunskap om trafikregler och få dem att reflektera över hur trafiksystemet fungerar idag och i framtiden, samt hur de vill och kan bidra till en utveckling som leder till ett hållbart samhälle. Använd förslagen precis som de är, eller som underlag till en helt egen variant.

Om avsändaren NTF

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

  • Ämne Bild, Biologi, Fysik, Matematik, Samhällskunskap, SO, Svenska
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9
  • Tema Trafiksäkerhet
  • Avsändare NTF
  • Externt material