Material som kan vara intressant för dig


Lektion 09: Migration påverkar alla Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska


Värdegrundsarbete i skolan - verktygslåda med teman och lektioner Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Undervisa om allemansrätten och skapa lyckade möten mellan elever och skogsägare!

  • Koppling till läroplan: LGR22

Skogar används på många olika sätt. Som besökare vill vi upptäcka saker som inte finns i staden och känna att vi är ute på äventyr.

All mark har en ägare och i Sverige äger privatpersoner mer än hälften av all skogsmark. Som besökare är vi alltså gäster hos såväl växter och djur som hos markägare. Skogsägare har ofta andra perspektiv än naturbesökare genom att det är skogsägaren som brukar och sköter om skogen.

Med detta unika material från Skogen i Skolan vill vi öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats, att skogen har många olika värden och vi vill göra detta på ett positivt sätt. Alla ska känna sig välkomna i skogen.

  • Ämne Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Skogen i skolan
  • Externt material