Material som kan vara intressant för dig


Energifallet – Följ T-shirten Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, SO, Ämnesövergripande

Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande

Filmtävling mot alkohol i trafiken Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Bild, Digitalt skapande, Musik, Samhällskunskap, Svenska

Unga Direkt - På webben

Barnombudsmannen har anpassat och vidareutvecklat en metod för att lyssna på barn och ungdomar som kallas Unga Direkt. Nu finns metoden i en webbanpassad version.

Metoden ger dig möjlighet att lyssna systematiskt på barn och unga genom att låta dem tala till punkt och utan att lägga hinder i vägen med egna åsikter och värderingar.

Unga Direkt utgår från att barnen berättar sådant som de själva har erfarenhet av. Barnen ses som experter på sin egen situation och ska mötas med respekt. Metoden passar både för enskilda samtal och för att träffa barn i grupp.

Den har sitt ursprung hos Forandringsfabrikken i Norge, en organisation med lång erfarenhet av att lyssna på barn i utsatta situationer.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Skolutveckling
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • Externt material