Material som kan vara intressant för dig


Växtnäring och miljöpåverkan Årskurs: 7-9 Ämne: Kemi

Innan du laddar ner Växtnäring och miljöpåverkan så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Lektion om sexualbrott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Innan du laddar ner Lektion om sexualbrott så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Lärarhandledning för "Jag vill säga något" Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Lärarhandledning för "Jag vill säga något" så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Utmana fattigdomen - en analys

Innan du laddar ner Utmana fattigdomen - en analys så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna titta på samband mellan orsak, åtgärd och konsekvens. En modell som är mycket användbar inom samhällsvetenskap.

Lektionen bygger på delar ur rapporten ”Jordbruk som minskar fattigdom” och det är just detta ämne som eleverna får analysera.

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet
 • Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor
 • Uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt
 • Utveckla förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare We Effect
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner handledningen.
 • Inled lektionen med att titta på filmen "Tillsammans kan vi utmana fattigdomen".
 • Eleverna får bekanta sig med modellen i handledningen och arbeta med den i två steg, nuläge och framtid.
 • Eleverna får lösa uppgiften i handledningen.
 • Lektionen avslutas genom att eleverna arbetar i par och jämför hur de löst uppgiften.