Material som kan vara intressant för dig


Tema. Sex & Statistik för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Bakterier i maten Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Den svenska modellen. Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Utmana fattigdomen - en analys

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna titta på samband mellan orsak, åtgärd och konsekvens. En modell som är mycket användbar inom samhällsvetenskap.

Lektionen bygger på delar ur rapporten ”Jordbruk som minskar fattigdom” och det är just detta ämne som eleverna får analysera.

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet
 • Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor
 • Uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt
 • Utveckla förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare We Effect
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner handledningen.
 • Inled lektionen med att titta på filmen "Tillsammans kan vi utmana fattigdomen".
 • Eleverna får bekanta sig med modellen i handledningen och arbeta med den i två steg, nuläge och framtid.
 • Eleverna får lösa uppgiften i handledningen.
 • Lektionen avslutas genom att eleverna arbetar i par och jämför hur de löst uppgiften.