Material som kan vara intressant för dig


Innan du laddar ner Checkpoints Gymnasievalet Åk 9 på farsi så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Ordlista för studie- och yrkesvägledning på flera språk Årskurs: 7-9 Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Tema. Sexualbrott och lagen för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Tema. Sexualbrott och lagen för gymnasiet så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Utmana fattigdomen - en analys

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna titta på samband mellan orsak, åtgärd och konsekvens. En modell som är mycket användbar inom samhällsvetenskap.

Lektionen bygger på delar ur rapporten ”Jordbruk som minskar fattigdom” och det är just detta ämne som eleverna får analysera.

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet
 • Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor
 • Uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt
 • Utveckla förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare We Effect
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner handledningen.
 • Inled lektionen med att titta på filmen "Tillsammans kan vi utmana fattigdomen".
 • Eleverna får bekanta sig med modellen i handledningen och arbeta med den i två steg, nuläge och framtid.
 • Eleverna får lösa uppgiften i handledningen.
 • Lektionen avslutas genom att eleverna arbetar i par och jämför hur de löst uppgiften.