Material som kan vara intressant för dig


Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner
Utmana fattigdomen

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGY11

Idag lever miljontals människor i världen i svår fattigdom och vi ser hur pandemin leder till ökad fattigdom och hunger. Trots dessa utmaningar har pandemin skapat en möjlighet att göra den omställning som krävs för att nå de Globala målen för hållbar utveckling.

We Effect bekämpar fattigdomen och motverkar hunger genom långsiktigt arbete och att stärka kvinnors rättigheter. Resultatet (av We Effects arbete) blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans får en röst i samhället. Med hjälp av filmer, texter, infografik och varierade metoder har vi skapat lektioner som väcker intresse för jordbruk och jämlikhet som vägar ur fattigdom. Lektionerna fokuserar på Agenda 2030 och bidrar med nya vinklar på fattigdom och hunger.”

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

  • Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
  • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…
  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.
  • Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
  • Ämne Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare We Effect
  • Externt material