Material som kan vara intressant för dig


Affischutställning: "Ja, må den leva!" Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap

Anställa eller anställas - ett spel om jobbsökande Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Jag visste när jag var tio Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, SO, Ämnesövergripande

Utmana fattigdomen

  • Koppling till läroplan: LGY11

Idag lever miljontals människor i världen i svår fattigdom och vi ser hur pandemin leder till ökad fattigdom och hunger. Trots dessa utmaningar har pandemin skapat en möjlighet att göra den omställning som krävs för att nå de Globala målen för hållbar utveckling.

We Effect bekämpar fattigdomen och motverkar hunger genom långsiktigt arbete och att stärka kvinnors rättigheter. Resultatet (av We Effects arbete) blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans får en röst i samhället. Med hjälp av filmer, texter, infografik och varierade metoder har vi skapat lektioner som väcker intresse för jordbruk och jämlikhet som vägar ur fattigdom. Lektionerna fokuserar på Agenda 2030 och bidrar med nya vinklar på fattigdom och hunger.”

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

  • Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
  • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…
  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.
  • Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
  • Ämne Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare We Effect
  • Externt material