Material som kan vara intressant för dig


Skolväg och trafik Årskurs: 4-6 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Affisch om barnkonventionen på Tigrinska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande


1. En introduktion till svenskt skogsbruk

 • Koppling till läroplan: LGR11

Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Skogsbruket har en viktig roll i landets välfärd och utveckling. Men vad är svenskt skogsbruk?

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska skogsbruket drivs samt på vilka sätt det drivs utifrån perspektiv kring hållbar utveckling.

Vidare syfte är att få eleverna aktiva, individuellt bygga ny kunskap på det som var och en kan sedan tidigare, få eleverna att vara en resurs för varandra och slutligen hjälpa eleverna att koppla innehållet till förmågorna.

Länk till faktablad

Förmågor som tränas:

Geografi

 • Förmågan att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Samhällskunskap

 • Förmågan att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Förmågan att att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
 • Ämne Geografi, Samhällskunskap
 • Årskurs 7-9
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Sveaskog
 • Film