Material som kan vara intressant för dig


Informationsfilm om spel om pengar Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Matematik, NO, SO

Hur ska en man eller kvinna vara? Årskurs: Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Greppa språket Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Vad betyder miljömärket?

  • Koppling till läroplan: LGR11

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. En del märker de produkter som tar hänsyn till natur och miljö. På många varor sitter symboler som lätt kan förväxlas med miljömärken. I den här övningen besöker eleverna en butik för att leta efter miljömärkningar. Målet är att eleverna, genom att undersöka och resonera, får kunskap och ökad förståelse för hur val av varor kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Energifallet.se är ett gratis läromedel om energi och hållbar utveckling från Naturskyddsföreningen. Energifallets övningar för årskurs 7-9 passar både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Naturskyddsföreningen
  • Externt material