Material som kan vara intressant för dig


Loops - När upptäckar­glädjen väcks till liv Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Ämnesövergripande

Skillsworld - Yrken för en föränderlig värld Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Samhällskunskap, SYV

Bryt tystnaden (2014) Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Vad gör en Entreprenör?

Lektionen består av tre övningar som genomförs dels i helklass med lärare som leder diskussionen, varvat med arbete i mindre grupper där varje elev får mer tid att tänka efter själv.

Vi tittar sedan på faktorer som möjliggör konsumtion och hur konsumtion skapar välfärd i ett samhälle. I fokus för lektionen står entreprenörens betydelse för ett fungerande näringsliv. Se fler övningar från Värdegrunden.se

  • Ämne Företagsekonomi, SO, Svenska
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Vardegrunden.se
  • PDF-fil