Material som kan vara intressant för dig


Våld i nära relation - pedagogiskt material Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Ämnesövergripande


Leia och björndjuren knäcker rymdkoden - tryckt material, klassuppsättning Årskurs: 4-6 Ämne: Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Teknik

Våld och hot i kärleksrelationer

Eva och Claes går i högstadiet och är jättekära i varandra. Efter ett tag börjar Claes uppträda hotfullt mot Eva. Det slutar med att han misshandlar sin flickvän. 

Övningen följer Eva och Claes från att de blivit ihop till att händelserna trappas upp och att domen slutligen faller. Syftet är att beskriva var gränsen går för vad som är brottsligt, vilken roll man kan ha som vän till någon utsatt och vad samhället kan göra för personer som utsätts för hot och förtryck av en person som man älskar.

Eleverna kan gå igenom programmet via dator med internetkoppling antingen enskilt eller i mindre grupper.

  • Ämne SO, Svenska
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Lag & rätt, Likabehandling
  • Avsändare BRÅ (Brottsrummet)
  • Externt material