Material som kan vara intressant för dig


Hållbar energi för alla – Mål 7 Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Teknik

Innan du laddar ner Hållbar energi för alla – Mål 7 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Innan du laddar ner Checkpoints Gymnasievalet Åk 9 på engelska så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Ett roligt och viktigt jobb Årskurs: 4-6 Ämne: SYV

Innan du laddar ner Ett roligt och viktigt jobb så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Välkommen till forskningens värld!

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna lära sig hur en forskare arbetar med olika naturvetenskapliga metoder. Eleverna får också lära sig vad djurförsök är och vad begreppet 3R står för.

Att arbeta med vetenskaplig forskning är att söka ny kunskap på ett metodiskt sätt. I forskning som handlar om människokroppen kan en forskare arbeta på många olika sätt för att få fram resultat. Ibland kan en forskare göra försök med människor – frivilliga försökspersoner, men när det inte går behöver hen istället en modell att göra sina försök på. För att resultaten ska bli relevanta för hur det faktiskt fungerar i en levande människa måste modellen vara så lik människan som möjligt. En sådan modell kan vara en cellodling, en datormodell eller ett levande försöksdjur.

Det är Sveriges 3R-center som står bakom undervisningsmaterialet. Sveriges 3R- center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Lektion består av följande steg:

 • Individuellt – lär dig mer om ämnet
 • Arbete i grupper och diskussion i helklass
 • Testa vad du har lärt dig
 • Fördjupning - lär dig mer

Länk till en presentation av materialet för lärare och elever

Välkommen till forskningens värld!

Länk till lärarhandledning

Lärarhandledning

 

Koppling till kursplaner

Naturkunskap

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Biologi 1

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Ämne Biologi, Naturkunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Hälsa & Mat, Övrigt
 • Avsändare Sveriges 3R-center
 • Externt material