Material som kan vara intressant för dig


Max18 för 7-9 Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Idrott & Hälsa, Matematik, SO, Svenska

Framtidskartor Årskurs: 7-9 Ämne: SFI, SYV, Ämnesövergripande

Övning "Säsongen styr" Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, SO, Svenska

Höj rösten för en hållbar värld och vinn en reportageresa till Kenya!

Kan en text göra världen mer hållbar?  Kan en bild göra skillnad? Kan en film leda till nya lösningar? Och framförallt – kan Sveriges ungdomar förändra världen?

Om Unga Reportrar

Unga Reportrar är en årlig journalistiktävling inom miljö och håll¬barhet. Här får skolklasser i årskurs 6–9 och gymnasiet chansen att lyfta viktiga frågor och visa nya perspektiv. Och i en tid då vår demokrati riskerar att urholkas av fake news, får de utveckla för¬mågan att arbeta källkritiskt, lösningsorienterat och nyanserat. Genom Unga Reportrar tar eleverna reporterns roll och får själva uppleva hur bra journalistik kan förändra världen – ett ord, en bild, och en filmruta i taget. I år har vi ett samarbete med projektet Waves of Change, vilket innebär att alla bidrag ska handla om plast.

Hur går det då till?

Eleverna väljer en frågeställning kopplad till plast och ekologisk hållbarhet som hen vill veta mer om. De får göra researchintervjua personer som kan något i ämnet. När de fått så mycket information som möjligt, ska de också komma på en lösning. Hur kan man förändra? Går det att göra något annorlunda?

Sedan sammanställer de allt material och väljer hur de vill presentera sitt arbete, genom ett reportage, en bild eller genom en film. Mer information om detta finns på vår hemsida.

Med sitt färdiga bidrag ska de nu också försöka påverka och få till en förändring. Prata med personerna som bestämmer i frågan. Kan skolan göra skillnad? Är det politiker i kommunen eller på riksnivå? Finns det företag som ska göra annorlunda? Påverka personerna som bestämmer i din fråga.

Sedan sprider de sitt bidrag och hur de har försökt göra skillnad. Det kan till exempel göras genom att ringa lokal-tv, radio och tidningar, genom att skriva på sociala medier eller göra en utställning på skolan.

Plastfokus och webbinarier

Årets tema är alltså PLAST. Plast i havet, plast på land, kemikalier i plast, möjligheter med plast, faror med plast – det finns många frågeställningar att gräva i.

För att ge eleverna mer kunskap och inspiration om plast har vi bjudit in experter på olika områden inom plast till en webbinarie-serie. Webbinarierna kan följas live, då kan man passa på att ställa frågor till experterna. Det går också bra att titta på webbinarierna i efterhand.

Ämnen som kommer tas upp under hösten är bland annat kemikalier i plast, plast i haven, plast i staden och plast i andra länder. Håll utkik på vår hemsida för att anmäla dig och få mer information.

Priser

Tävlingen är uppdelad i två olika ålderskategorier, elever i årskurs 6–9 tävlar mot varandra i en ålderskategori och gymnasieelever tävlar i en annan ålderskategori. Elever i årskurs 6-9 tävlar om 10 000 kr till klassen och kan delta i grupp eller individuellt. Gymnasieelever som tävlar har i år möjlighet att vinna en reportageresa till Kenya. Därför deltar alla elever på gymnasiet individuellt, då priset endast går till en person. Alla vinnande bidrag får även möjlighet att tävla internationellt i Young Reporters for the Environment.

Unga Reportrar är en del av internationella Young Reporters for the Environment, ett initiativ från Foundation for Environmental Education (FEE) som är världens största utbildningsorganisation inom miljöfrågor.

Sista dag att skicka in sitt bidrag är 1 mars 2022. Läs mer om tävlingen på vår hemsida. Klicka på den gröna knappen för att komma dit!

  • Ämne Geografi, Mediekommunikation, Samhällskunskap, SO, Svenska
  • Årskurs 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Håll Sverige Rent
  • Externt material