Material som kan vara intressant för dig


Skolans utemiljö Årskurs: 1-3 Ämne: Biologi, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Lathund för en framgångsrik föräldrakontakt Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola Ämne: Ämnesövergripande

Värdegrundsarbete i skolan - verktygslåda med teman och lektioner

Gå till materialet

Ta del av lektioner från Värdegrundens lektionsbank - skolans verktygslåda för att arbeta med och utveckla eleverna om hur vi är med varandra och vår omgivning.

Med hjälp av våra teman och lektioner kan du arbeta med och utveckla dina elever i hur vi fungerar med varandra och vår omgivning. Värdegrundens teman handlar om bland annat kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati.

Värdegrundens lektioner följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. Eleverna lär sig om, utvecklar förmågor för och slutligen genom att goda principer praktiseras i vardagen. Genom att dela en länk till lektionen med dina elever eller visa lektionen i helskärmsläge kommer du snabbt igång ifall du jobbar digitalt.

Just nu erbuder Värdegrunden en gratis provperiod på 14 dagar för dig som är yrkesverksam pedagog. Klicka på den gröna knappen för att registrera dig!

  • Ämne Samhällskunskap, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Likabehandling, Mänskliga rättigheter, Skolutveckling
  • Avsändare Vardegrunden.se
  • Externt material