Material som kan vara intressant för dig


Hur växer limpan? Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO

Tema. Sex & förväntningar för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Religion, Samhällskunskap, Svenska

Vi lär oss om myndigheter i Sverige Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Varför behöver vi äta?

 • Koppling till läroplan: Lpfö 98

I det här inspirationsmaterialet får barnen i förskolan på ett roligt och lekfullt sätt med hjälp av bland annat måltidspedagogik lära sig mer om mat, om varför vi behöver äta och vad som är bra mat.

Materialet består av en lärarhandledning, fyra roliga aktiviteter och affischer:

1. Programmera en robot att göra en smoothie: barnen får en introduktion i programmering.

2. Tallriksmodellen: barnen får fördjupa sig i och pussla med tallriksmodellen.

3. Sapere: barnen får upptäcka mat med hjälp av sina sinnen.

4. Uteaktivitet – Vad finns i strumporna? Barnen får känna på livsmedel med sina händer.

Skriv ut de fyra fina medföljande affischerna, häng upp där barnen sitter och äter, prata om maten och vad som händer med maten i kroppen.

För pedagogerna finns skriften ”Barnsligt nyttigt – Bra mat för barn” att ladda ner gratis som ett komplement till materialet. Pedagogerna får fördjupa sig i det mesta som har med mat och barn att göra. 34 fullmatade sidor om näringsämnen, matglädje, matens miljöpåverkan, myter om mat med mera.

Länk till affischerna

Länk till "Barnsligt nyttigt - bra mat för barn"

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Förskolans uppdrag

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

2. Mål och riktlinjer

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

 • Ämne Ämnesövergripande
 • Årskurs Förskola-Förskoleklass
 • Tema Hälsa & Mat, Programmering
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner materialet.
 • Materialet består av en lärarhandledning, förslag på tre aktiviteter plus en uteaktivitet.
 • Läs lärarhandledningen för att få en bra grund att arbeta med aktiviteterna.
 • Till varje aktivitet finns illustrationer för att arbeta med barnen.
 • Gå igenom materialet och välj vilken aktivitet ni vill jobba med.
 • Ladda ner affischerna ovan som hör till materialet och sätt upp dem så så att barnen kan se dem för att skapa möjlighet att jobba pedagogiskt kring måltiderna.
 • Ladda gärna ner fördjupningsbladet "Barnsligt nyttigt - bra mat för barn" ovan.