Material som kan vara intressant för dig


Lektion 02: En jämställd utbildning för alla Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Att förstå sin omvärld och sig själv Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap

Lajka - för ett tryggare liv på nätet Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Ämnesövergripande

Världen finns här - Möt nya personer och världar

Vi rör oss oftast i miljöer där vi träffar personer som är lika oss själva. Erbjud dina elever ett perspektivrikt lärande genom att bjuda in omvärlden till klassrummet.


Arbetssättet Världen finns här bygger på möten mellan elever inom grund- eller gymnasieskola och vuxna som studerar sfi. Genom dessa möten kan du skapa en engagerande undervisningssituation, där alla elever får tillgång till en stor bredd av erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Samtidigt kan sfi-elever träna svenska i ett verkligt sammanhang.


I vår lektionsbank hittar du lektionsupplägg i många olika ämnen. Lektionsuppläggen bygger på strukturerade samtal och aktiviteter i smågrupper, kopplat till kursmål i respektive ämne.


Det är lätt att komma i gång eftersom Världen finns här stöttar i matchnings- och planeringsprocessen mellan lärare på grund- eller gymnasieskola och lärare på sfi.


Utöver ämneskunskaper gör undervisningsformen att alla elever får öva på:

  • Ställa frågor och anpassa sin kommunikation.
  • Uttrycka sig på svenska.
  • Förstå sig själv bättre genom att förstå andra personers perspektiv.
  • Kritiskt granska och se samband mellan fakta, olika källor och levda erfarenheter

Avsändare: Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Arvsfonden.

  • Ämne Biologi, Geografi, Gymnasiearbetet, Hem- och konsumentkunskap, Hållbart samhälle, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Kommunikation, Mediekommunikation, Moderna språk, Musik, NO, Pedagogik, Psykologi, Religion, Samhällskunskap, SFI, SO, Sociologi, Språkintroduktion (Introduktionsprogram), Svenska, Svenska som andraspråk, SYV, Vård och omsorg, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning
  • Tema Barns rättigheter, Demokrati
  • Avsändare ABF Göteborg
  • Externt material