Material som kan vara intressant för dig


Magasin: Demokratin står aldrig stilla Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Historia, Samhällskunskap

Alla dessa märken Årskurs: 1-3 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska

Ett ekologiskt landskap Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Naturbruk, Naturkunskap, Svenska

Världens Barn - lärarhandledningar från UR

  • Koppling till läroplan: LGR11 m fl

Lyft in världen i skolan och lär er mer om barns rättigheter och situation!

I år står vi inför gemensamma utmaningar som påverkar oss alla, inte minst barns rätt till hälsa, skola och trygghet, både här och i resten av världen. Därför ger Världens Barn möjlighet för er som skola att engagera er i årets kanske viktigaste frågor.

Till er hjälp har UR tagit fram lärarhandledningar kring aktuella omvärldsfrågor som pandemin, Agenda 2030, barnkonventionen och klimatet. De följer läroplanerna och finns i tre versioner; en för åk 4-6, en för åk 7-9 och gymnasiet samt en för grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Materialet är baserat på TV- och radioprogram från UR där barn i olika delar av världen porträtteras. Här ryms både nära ämnen; som vänskap, kärlek och trygghet - och stora frågor som att vara på flykt eller hur klimatförändringarna påverkar barns rättigheter.

Världens Barn i skolan ger förståelse för andras livsvillkor - med målet att väcka en önskan om att göra skillnad.

Materialet utgår från LGR11, LGY11, LGRSä 11 samt LGYSä 11 och är anpassat för åldrarna 9-12 år och 13-18 år.

  • Ämne Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Internationella relationer, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Demokrati, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Världens barn
  • Externt material