Material som kan vara intressant för dig


Antibiotika och resistens Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Skolans utemiljö Årskurs: 1-3 Ämne: Biologi, SO, Svenska

HBTQ - NORMER & MAKT Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO, Svenska

Världskoll – har du koll på läget i världen?

  • Koppling till läroplan: LGY11

Att ha koll på läget i världen handlar inte om att kunna rabbla statistik!

Det handlar om att förstå hur utvecklingen har sett ut över tid och varför, vilket nuläget är och vad vi ska uppnå härnäst. Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till den positiva utveckling som skett utan tror att läget i världen är sämre än det faktiskt är. Svenska FN-förbundet driver projektet Världskoll för att förändra och nyansera den bilden och samtidigt visa på alla framsteg som sker världen över.

Lärarhandledningen utgår från idén om att förbättra elevernas världsbilder och själva webbsidan världskoll.se. Eleverna kan där på ett intresseväckande och interaktivt röra sig runt på sajten för att få bättre koll på världen. Jämför länder och se global utveckling under FOKUS. Läs om globala samband under TEMA. Upptäck kopplingen till de globala målen.

  • Ämne Engelska, Franska, Information och kommunikation, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Moderna språk, Naturkunskap, Samhällskunskap, Spanska, Svenska
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Demokrati, Ekonomi & Entreprenörskap, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Svenska FN-förbundet
  • PDF-fil