Material som kan vara intressant för dig

Vatten - en mänsklig rättighet

Innan du laddar ner Vatten - en mänsklig rättighet så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

I lektionen får eleverna lära om vatten ur ett globalt perspektiv och mål 6 i Agenda 2030.

VVS-hjältarna är ett utbildningspaket bestående av lektioner och en filmtävling som handlar om vatten. Lektionerna spänner över flera områden och hjälper eleverna att utveckla olika perspektiv på frågan om vatten. Utifrån vilka frågor som passar dig och dina elever och de ämnen ni jobbar inom kan ni fritt välja bland utbudet av lektioner. Filmtävlingen och tillhörande lektioner kopplas till många olika ämnen och inbjuder till ämnesövergripande arbete.

Centralt innehåll
Biologi

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Geografi

  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Samhällskunskap

  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
Hur du använder detta material:
  • Välj vilka lektioner du vill genomföra tillsammans med dina elever och ladda ner materialet.
  • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
  • Genomför lektionen med eleverna.