Material som kan vara intressant för dig


Tema. Tvång och grupptryck (för Gymnasiet) Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SO, Svenska

Ämnesintegrering av ANDT-undervisning Årskurs: 7-9 Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Lektion 01: Ett globalt partnerskap för hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska, Teknik

Vi lämnar till skolan det käraste vi har

Ett stödmaterial om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar. 

Stödmaterialet handlar om det viktiga samarbetet mellan förskola/skola och föräldrar. Titeln på boken "Vi lämnar till skolan det käraste vi har..." vill illustrera den känsliga tid som föräldrar kan uppleva när de för första gången tar sitt barn till förskolan eller till den första skoldagen. Kommer mitt barn att trivas, kommer läraren se mitt barn, kommer det ha lätt för att lära och kommer det att få vänner? Det finns mycket oro men också mycket förväntan på denna första tid. Självfallet har därför förskolors och skolors förhållningssätt till föräldrar en avgörande betydelse för att skapa tillit mellan hemmet och skolan. Att ha föräldrar med sig och få deras förtroende gör arbetet med skolans kunskapsuppdrag så mycket lättare att genomföra.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Likabehandling, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • PDF-fil