Material som kan vara intressant för dig


Sociala medier formar våra tankar Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap

Innan du laddar ner Sociala medier formar våra tankar så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner
Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy)

Innan du laddar ner Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy) så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGY11

Denna lektion ger en inblick i hur myndigheter fungerar, vad de fyller för samhällsfunktion.

Välj ut en reklamfilm eller ett relevant inslag som innehåller en nyhet kring en myndighet. Till exempel gör Pensionsmyndigheten och Försvarsmakten mycket reklam. Reklamen eller inslaget inleder övningen.

Som fördjupning får eleverna skriva en debattartikel där de ska förespråka en nedläggning av en myndighet eller att myndigheten ska få större medel för att bedriva sin verksamhet. Alternativt får eleverna beskriva vad ministerstyre innebär.

Lektionen kräver tillgång till dator eller surfplatta och beräknas till cirka 80 minuter.

Centralt innehåll

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU.
 • Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.
 • Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt.
 • Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Svenska 1, 100 poäng

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.
 • Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.
 • Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.
 • Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Ämne Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Demokrati
 • Avsändare Gratis i skolan
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner elevmaterialet. Gå igenom mål och introduktion tillsammans med eleverna.
 • Arbeta med "Steg 1" och titta på den reklam eller det nyhetsinslag som du har valt ut.
 • Fortsätt med "Steg 2" där eleverna i grupper får fördjupa sig i en myndighet.
 • I fördjupningen får eleverna välja att arbeta med en debattartikel eller ministerstyre.
 • Gå vidare till "Steg 3", presentationer i helklass.
 • Avsluta med "Exit ticket”.