Arena Skolinformation

Arena Skolinformation

Arena Skolinformation

Arena Skolinformations utbildningsmaterial om arbetslivet och arbetsmiljö riktar sig till dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare på gymnasiet.

Vem bestämmer lönen? Vad är arbetsmiljö? Vilka rättigheter har jag som anställd? Och vad skiljer den svenska arbetsmarknaden från den europeiska?

I Arena Skolinformations undervisningsmaterial besvaras dessa frågor och mycket mer. Genom elevmaterial, filmer och rollspel får eleverna en inblick i det arbetsliv som väntar dem. Materialen passar lika bra på studieförberedande- som yrkesförberedande program.

Material från Arena Skolinformation
Vi hittade inga produkter för ditt val.