WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden

Med WorldSkills lektioner och övriga material får grundskolan ett lättarbetat underlag för att integrera studie- och yrkesvägledning med inriktning på praktiska yrken och yrkesutbildning.

Sverige behöver fler ungdomar som kan leda oss in i framtiden och bli del av en yrkeskår som är samhällets ryggrad.

Låt studie- och yrkesvägledning bli en del av din undervisning

I skolan ska elever utveckla kunskaper om sig själva, olika yrken och utbildningsval. Med kunskaper om olika yrken och utbildningar kan eleverna göra väl underbyggda val till gymnasiet. SYV är hela skolans ansvar och genom att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen får elever bättre förutsättningar att ta klivet in i framtiden.

För ett tryggare utbildningsval

WorldSkills arbetar bland annat med att ta fram material som ger elever mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet. WorldSkills material består av allt från filmer till framtidskartor, lektioner och lärarhandledningar. Här hittar du bland annat fyra lektioner om yrken och studieval för årskurs 7-9 samt en lärarhandledning om att samverka mellan skola och näringsliv. Detta projekt är medfinansierat av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Om WorldSkills

WorldSkills Sweden har som mål att öka intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Projektet "Yrkesutbildning ett smart val" syftar till att öka intresset för yrkesutbildningar men också underlätta för ungdomar att göra ett val efter intresse och talang, och att inte styras av traditioner, kultur eller andras förväntningar.

Material från WorldSkills Sweden
Vi hittade inga produkter för ditt val.