Material som kan vara intressant för digTema. Sex & förväntningar för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Religion, Samhällskunskap, Svenska

Ärlighet Årskurs: 1-3 Ämne: Samhällskunskap

ALLA MÄNNISKOR! Om rättigheter & lika värde

  • Koppling till läroplan: LGR11

Klassrumsmaterialet Alla människor! är till för lärare och elever i årskurs 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

Materialet består av en introduktionsfilm, en radioteater, diskussionsfrågor samt ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage runt citat på temat.