Ämne

Skolmaterial för ditt urval:
  1. Ämne Ämnesövergripande Ta bort denna produkt
  1. PDF-fil
    Novellsamling, utgåva 2014
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Novellsamling, utgåva 2014 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  2. PDF-fil
    Affisch om barnkonventionen på svenska
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Affisch om barnkonventionen på svenska så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  3. PDF-fil
    Affisch om barnkonventionen på Arabiska
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Affisch om barnkonventionen på Arabiska så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  4. LGY11 PDF-fil
    Arbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen
    Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Arbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  5. LGR11 PDF-fil
    Säker som cyklist
    Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Säker som cyklist så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  6. LGR11 PDF-fil
    Skolväg och trafik
    Årskurs: 4-6 Ämne: Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Skolväg och trafik så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  7. Externt material
    Att se helheter i undervisningen
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  8. LGR11 PDF-fil
    Temadag i trafik
    Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Fysik, Matematik, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Temadag i trafik så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  9. Lpfö98 PDF-fil
    Pino på 13 språk
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, Särskola Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Pino på 13 språk så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  10. PDF-fil
    Lathund för värdegrundsarbete i skolan
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lathund för värdegrundsarbete i skolan så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  11. PDF-fil
    Konvention om barnets rättigheter
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Konvention om barnets rättigheter så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  12. PDF-fil
    Affisch om barnkonventionen på Dari
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Affisch om barnkonventionen på Dari så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  13. LGY11 PDF-fil
    Entreprenörskap - En praktisk handbok
    Årskurs: Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, Samhällskunskap, SYV, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Entreprenörskap - En praktisk handbok så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  14. Film
    Film "Hos mjölkbonden"
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  15. Externt material
    Möten för lärande pedagogisk verksamhet
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  16. LGR11 PDF-fil
    Tema: Olikheter
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Tema: Olikheter så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  17. PDF-fil
    Sexualundervisning på lättare svenska
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SFI, SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Sexualundervisning på lättare svenska så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  18. PDF-fil
    Informationsfolder för barn och ungdomar som bor på ungdomshem
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Informationsfolder för barn och ungdomar som bor på ungdomshem så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  19. PDF-fil
    Affisch om barnkonventionen på Engelska
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Affisch om barnkonventionen på Engelska så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  20. LGY11 Film
    Mobbning på arbetsplatsen
    Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Mobbning på arbetsplatsen så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  21. PDF-fil
    Bakom fasaden - Unga i sociala barnavården berättar
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Bakom fasaden - Unga i sociala barnavården berättar så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  22. Film
    Film "Jordbrukets historia"
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  23. Externt material
    Kunskapsbedömning - vad, hur och varför?
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  24. Lpfö98 PDF-fil
    Tema: Våren
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Tema: Våren så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  25. PDF-fil
    Signaler - Våld i nära relationer. Unga berättar
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Signaler - Våld i nära relationer. Unga berättar så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  26. PDF-fil
    Affisch om barnkonventionen på Somaliska
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Affisch om barnkonventionen på Somaliska så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

Visa som Rutnät Lista

Artiklar 1-27 av 120

Sida
Fallande ordning