Material som kan vara intressant för dig


Om värme Årskurs: 4-6 Ämne: Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, SYV, Teknik

Lektion 10: En rättvis fördelning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska

Utvärdering av metoder mot mobbning Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Ämnesintegrering av ANDT-undervisning

Flera skolor är på gång med att ämnesintegrera frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den här filmen visar hur rektor och lärare arbetar på Furulidsskolan, en grundskola i Aneby kommun. Filmen tittar särskilt på ämnena biologi, kemi och svenska.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9
  • Tema Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Film