Material som kan vara intressant för digMax18 för 7-9 Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Idrott & Hälsa, Matematik, SO, Svenska

Vackra illustrationer om svensk matproduktion av Linn Warme Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola, Vuxenutbildning Ämne: Ämnesövergripande

Arbete - lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige, Tryckt material - Klassuppsättning

  • Koppling till läroplan: LGY11

Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar, samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

Tanken är att materialet ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara till stöd både för dig som undervisar och för dig som arbetar med studie – och yrkesvägledning och tar avstamp i läroplanen för vuxenutbildning och kursplanen för SFI.

Det finns även en ordlista att ladda ner nedan för de med arabiska som modersmål.

Länk till lärarhandledning

Länk till ordlista på arabiska

Levereras i klassuppsättningar om 30 st häften. Ange i beställningsformuläret hur många klassuppsättningar du vill beställa.

OBS! Det är mycket viktigt att du fyller i rätt leveransadress i formuläret. I det fall en felaktig adress fyllts i som leder till att vi inte kan leverera debiterar vi er skola en avgift, f n 300 kr per leveransförsök!

MATERIALET ÄR TYVÄRR SLUT PÅ LAGRET!

  • Ämne Historia, SFI, SO, Svenska, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet, Vuxenutbildning
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Lag & rätt
  • Avsändare Arena Skolinformation
  • Externt material