Material som kan vara intressant för digHitta fästingar! Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO

Misshandel Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Att lyfta sex och samlevnad - historia

En film om det systematiska kvalitetsarbetet – med fokus på det långsiktiga, övergripande arbetet med sex och samlevnad med koppling till ämnet historia. 

Även sexualitet, samlevnad och könsuttryck har förändrats över historien. På så vis är det inte svårt att integrera sexualitet och samlevnad i historieundervisningen.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Genus & Jämställdhet, Hälsa & Mat, Likabehandling, Sexualkunskap, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Film