Våra avsändare

Här hittar du alla avsändare som publicerar gratis skolmaterial på Gratis i skolan. Avsändarna består av myndigheter, ideella föreningar, stiftelser, branschorganisationer och privata företag. Alla skolmaterial granskas noggrant av våra pedagoger innan vi beslutar oss för att publicera dem.