Sveaskog

Sveaskog

Sveaskog

Användbara lektioner om svenskt skogsbruk med tydliga kopplingar till kurs- och läroplan. För årskurs 7-9.

Mer än 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog! Trots det är kunskapen om skogen låg. Det tycker vi är synd.

Förutom att skogen är en fantastisk plats att vara på och ger material till en massa viktiga produkter i vår vardag som dörrar, pappersförpackningar, golv, toalettpapper, hus och möbler så finns det mer som är intressant att berätta. Skogen är ett kretslopp som, med rätt skötsel, växer tillbaka igen och igen och igen. Råvara från skogen kan till exempel ersätta olja i drivmedel och det är bra för vår miljö. När skogen växer binder den mängder med koldioxid och det är bra för vårt klimat.

För att berätta mer om skogen har vi tagit fram sex filmer och material för att belysa olika frågor om skogsbruk, miljöaspekter och skogsbrukets betydelse för samhället. Filmerna och materialen är fristående, men börja gärna arbetet med lektion 1. ”En introduktion till det svenska skogsbruket"

Sveaskog kretslopp

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med över 3 miljoner hektar produktiv skogsmark eller 14 procent av Sveriges skogar. Ägare är svenska staten.

Sveaskog är en stor aktör och vi har därmed ett stort ansvar för att på ett positivt sätt bidra till ekonomisk, miljömässig och social utveckling och minimera negativ påverkan på samhälle och miljö. Därför genomsyrar hållbarhet allt vi gör och vi strävar efter att vara ett föredöme i vår bransch.

Material från Sveaskog
Vi hittade inga produkter för ditt val.