Material som kan vara intressant för dig


Att lyfta sex och samlevnad - historia Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Kom igång med Row around Svalbard Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande

Jobbguide Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SYV

Bakom fasaden - Unga i sociala barnavården berättar

Barnombudsmannen har arbetat med drygt 100 barn och ungdomar som är omhändertagna av samhället.

Denna årsrapport 2011 handlar om det barnen och ungdomarna har förmedlat och den analys Barnombudsmannen har gjort utifrån barnkonventionen.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Skolutveckling
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil