Material som kan vara intressant för dig


Hur ska en man eller kvinna vara? Årskurs: Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Lathund för värdegrundsarbete i skolan Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Jobba i motorbranschen? Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska, SYV, Teknik

Bakom fasaden - Unga i sociala barnavården berättar

Barnombudsmannen har arbetat med drygt 100 barn och ungdomar som är omhändertagna av samhället.

Denna årsrapport 2011 handlar om det barnen och ungdomarna har förmedlat och den analys Barnombudsmannen har gjort utifrån barnkonventionen.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Skolutveckling
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil